Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Ny silo på plats i Verdal

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-12-16

Efter kollapsen av den ena kalksilon i Verdal för drygt ett år sedan, är anläggningens kapacitet nu återställd. De två kvarvarande silona av samma typ som kollapsade, har förstärkts så att de nu är helt säkra. En ny silo är på plats för att ersätta den som kollapsade. Den nya silon är byggd med en annan teknologi och större säkerhetsmarginal, en mer traditionell silo.

 

- Vi är glada för att den nya silon nu är på plats. Det återstår fortfarande lite arbete innan den kan tas i bruk. När den är klar, kommer detta att ge oss 50% mer lagerkapacitet och därmed möjlighet till att producera fler kvaliteter och ha större flexibilitet logistikmässigt. Vi får återigen möjlighet till att lasta såväl båt som bil och tåg på samma tid. Det gör att vi kan leverera till fler kunder i både Norge och Sverige , säger Glenn Bekkeli, VD för Norfrakalk.

 

Eva Feldt, 2015-12-16

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.