Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Mindre brand i Köpinganläggningen i morse

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-02-11

Vid 6-tiden i morse började kolfiltret i kalkugnen att brinna vid Nordkalks anläggning i Köping.  Kolfiltret är en del i anläggningen som förser brännaren till ugnen med kolpulver. Kolpulver kan vara explosivt under vissa förhållanden, och anläggningen är därför Ex-klassad och konstruerad så att explosionsrisk och konsekvenser minimeras. Brandkåren kallades till platsen och branden släcktes. Endast materiella skador på berörd utrustning har uppstått, inga personer har kommit till skada. Orsaken till händelsen kommer att utredas. Produktionen är igång som vanligt.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.