Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Oljeläckage i Köping omhändertaget

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-02-12

Som en följd av branden i kalkugnens kolfilter på Nordkalk den 11.2, eldas ugnen i Köping nu enbart med olja. Vid pumpning av olja, har en av tankarna blivit överfylld så att olja läckt ut på marken. Innan läckaget upptäckts och dagvattenbrunnarna säkrats, har oljan runnit ut i en av brunnarna. Oljeavskiljaren i brunnen har fångat upp det mesta av oljan, men efter att den blivit överbelastad har en del av oljan runnit vidare ut i ån.

Händelsen har rapporterats till miljökontoret som under dagen varit ute på plats och inspekterat. Uppskattningsvis har ca 200-300 liter olja läckt ut. Oljan har lagt sig utmed åkanten ett par hundra meter nedströms, ca 2-3 meter ut från kanten. Längre ner i ån ligger isen och stoppar fortsatt utbredning.

Räddningstjänsten är kontaktad och kommer bl a att placera ut länsar i ån. Oljespill på marken sugs upp med filterkalk, avfallet omhändertas och brunnen saneras. Någon skada på vattnet eller ån kommer inte återstå efter utförd sanering. Orsaken till händelsen kommer också att utredas internt.

Frågor med anledning av händelsen hänvisas till Ola Thuresson, tfn 070-304 62 89.

Tillägg:

Strax före klockan 17 på fredagen tillkallade Nordkalk brandkåren för att eftesläcka en upptäckt glödhärd i kolhanteringsutrustningen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.