Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Sanering av oljeläckage vid Köpinganläggningen fortsätter

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-02-13

Ett oljeläckage upptäcktes under fredagen den 12 februari, efter en mindre brand i kolfiltret i kalkugnen vid Köping anläggningen på torsdagen. Uppskattningsvis läckte 200-300 liter olja ut  i ån intill anläggningen.
Rengöringsarbetet av ån fortsätter idag. Oljan fångades upp av länsar igår, men förflyttade sig längre nedströms med isen över natten. Räddningspersonal som specialiserat sig på rengöring av olja i hamnar är på plats. På fabriksområdet pågår saneringen av brunnen.

Miljökontoret inspekterade området på fredagen. Några skador på vatten eller ån kommer inte att finnas kvar efter utförd sanering.
Vidare information: Ola Thuresson +46 70 304 62 89

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.