Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Skyddsåtgärder i Köpingån pga oljeläckaget

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-02-27

De akuta åtgärder som sattes in för att samla in olja som läckt ut i Köpingån är avslutade. Oljeläckaget inträffade fredagen den 12 februari, efter en mindre brand i kolfiltret i kalkugnen vid anläggningen i Köping. Uppskattningsvis läckte 200-300 liter olja ut i ån intill anläggningen. Sanering har skett av mark, trekammarbrunn, dagvattenledningar samt ledning ut från brunnen.

På grund av isläget kommer slutinsatserna i Köpingån kunna genomföras först när isen smält. Därför kommer ett antal skyddsåtgärder vara kvar på platsen för att fånga in olja som tagit sig längre ner och fastnat i isen. Bland annat har området där dagvattnet pumpas ut spärrats av med högsjöläns och absorberande läns på både in- och utsida samt att absorberande dukar lagts ut på ytan. Vid Modokajen ligger en högsjöläns samt absorberande läns. Längre nedströms och på motsatt sida uppströms oljehamnen ligger ytterligare högsjölänsar. Bedömningen är att detta inte ska påverka båttrafiken i området. Men fartygen i Köpingsviken ombeds hålla låg fart och köra mitt i rännan. Isbrytningen bör endast ske i farleden.

En inspektion genomfördes med båt tillsammans med miljökontoret den 24 februari. Bedömningen är att det är ringa mängder olja som kvarstår. En daglig inspektion av länsor, kontroll av isläge och väderbedömning görs av Nordkalk. Några skador på vatten eller ån kommer inte att finnas kvar efter utförd sanering.
Vidare information: Ola Thuresson +46 70 304 62 89

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.