Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Tillstånd för Klinthagen har vunnit laga kraft

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-02-27

Domen från Mark- och miljööverdomstolen rörande Klinthagens förlängning och utvidgning från den 25 januari har nu vunnit laga kraft. Ingen av motparterna valde att överklaga domen, varför den vann laga kraft i sin helhet den 22 februari 2016. Verkställigheten gäller nu för hela utvidgningen och täktområdet.

Täkttillståndet omfattar såväl en förlängning av tillståndet i nuvarande täkt och en utvidgning nordväst därom på 34 hektar. Tillståndet gäller tillsvidare och omfattar drygt 20 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter. Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta i nuvarande omfattning och att råvara finns tillgänglig för minst 5 år framåt och för flera kvaliteter i upp till 10 år.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.