Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Domstolen bifaller Nordkalks ansökan om vilandeförklaring av Bungetäktens tillståndsprocess

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-03-02

Mark- och miljööverdomstolen bifaller Nordkalks ansökan om vilandeförklaring av Bungetäktens tillståndsprocess i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i rättsprövningen av regeringens beslut att utpeka Bungetäkten till nytt Natura 2000 område. Mark- och miljööverdomstolen meddelade sitt beslut den 2 mars 2016.
Nordkalk har sedan tio år tillbaka ansökt om tillstånd för att öppna en ny kalktäkt i Bunge på norra Gotland. Regeringen beslutade dock den 31 augusti 2015 att utpeka nya Natura 2000 områden på Gotland, inklusive Bungetäkten. Den 5 november 2015 ansökte Nordkalk därför om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Läs pressmeddelandet här.

För ytterligare information kontakta: Håkan Pihl, chefsgeolog, +358 (0)20 753 7169 eller +358 40 7626092 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.