Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk åtalas för olycka i Luleå 2011

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-04-27

Nordkalk har idag, 27 april 2016, mottagit en åtalsanmälan om arbetsmiljöbrott för den olycka som inträffade vid Nordkalks anläggning i Luleå den 1 november 2011. Vi kommer nu att gå igenom åtalet och utveckla vår talan, närmast genom yttrande till tingsrätten och därefter i kommande rättegång. Innan ansvarsfrågan är avgjord kan vi inte kommentera olyckan vidare.


Men, vi beklagar djupt olyckan och de konsekvenser den medfört för alla inblandade och deras anhöriga. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och har lagt ner mycket tid och kraft på att internt utreda orsaken och vidta åtgärder för att förhindra att en liknande olycka inträffar igen. Det är beklagligt för alla inblandade att utredningen tagit så lång tid. Vi hoppas nu att ansvarsfrågan kan avgöras en gång för alla, för att underlätta för alla att kunna gå vidare.


 Nordkalk har sedan flera år tillbaka haft ett stort fokus på Hälsa & Säkerhet inom företaget. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt OHSAS 18001. Hälsa & Säkerhetsfrågorna ligger högst på agendan genom hela företaget, i ledningsgruppen, i samarbetet med entreprenörer, facket och företagshälsovården. Vi har en Noll-vision för olycksfall och tydligt uttalat att inte göra avkall på säkerheten.


 Frågor med anledning av detta hänvisas till Eva Feldt, 010-4762664.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.