Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Organisationsförändringar inom försäljning

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2016-09-14

Mikael Furu är utnämnd till Försäljningsdirektör för region Nordöstra Europa. Han är ansvarig för Finland, Ryssland och de baltiska länderna. Furu tar över Olav Sjövalls tidigare position. Sjövall kommer att leda en ny enhet, Tekniska lösningar, som erbjuder tjänster baserat på kunnande om kalkprodukter inom Nordkalks alla områden. Enheten erbjuder lösningar och konsulttjänster till kunderna.

Malte König är utsedd för Mikael Furus position som Försäljningsdirektör för region Skandinavien och Västeuropa, som förutom Skandinavien omfattar Tyskland och Beneluxländerna. Piotr Maciak är utnämnd till Försäljningsdirektör för Centraleuropa, och tar därmed över Malte Königs tidigare position. 

Kjell Weppling leder en ny enhet; Cirkulär ekonomi. Enheten driver affärer baserade på bearbetning av interna och kundernas sidoprodukter. Anna Thynell är ansvarig för säljutveckling av Nordkalks Filtra G produkter för vattenrening. Anna rapporterar till Kjell.

Förändringar inom region Skandinavien och Västeuropa 

Joonas Hokka är ansvarig för säljutveckling inom Skandinavien och Västeuropa inklusive säljansvar för Nordkalks produkter W-, E- och C-Series inom alla  regioner. Solveig Jakobsson är utsedd till Försäljningschef inom segmentet Miljö och lantbruk, och tar hand om miljökunderna. Lars Wadmark kommer att fortsätta i sin nuvarande position som ansvarig för försäljning inom lantbruk.  

För ytterligare information:

Tomas Eriksson
Chief Commercial Officer, Nordkalk Corporation
tel. +46 10 47 62567 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.