Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Rättegång för kalkugnsolyckan i Luleå 2011 inleds i januari

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2016-12-23

I slutet av januari 2017, påbörjas rättegången för kalkugnsolyckan som ägde rum vid vår anläggning i Luleå den 1 november 2011. Rättegången är beräknad att pågå under 10 dagar i Luleå Tingsrätt. (25-27 januari, 31 januari-3 februari, 6-8 februari). Nordkalk och vår tidigare platschef i Luleå är åtalade för arbetsmiljöbrott.

Från Nordkalks sida beklagar vi djupt olyckan och de konsekvenser den medfört för de drabbade och deras anhöriga. Det är beklagligt för alla inblandade att utredningen tagit så lång tid. Vi har tagit det inträffade på största allvar, och lagt ner mycket tid och kraft på att internt utreda orsaken till olyckan för att förhindra att en liknande olycka inträffar igen.

Sedan många år tillbaka har Nordkalk haft ett stort fokus på hälsa och säkerhet inom företaget. Vi är certifierade både för vårt arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöarbete. Vi har en noll-vision för olyckor och arbetar förebyggande med riskobservationer. Hälsa- och säkerhetsfrågorna kommer alltid först på agendan och vi har tydligt uttalat att aldrig göra avkall på säkerheten.

Ytterligare frågor med anledning av rättegången hänvisas till Eva Feldt, Kommunikationschef Skandinavien och Västeuropa, telefon 010-4762664, mobil 0739-201086 eller e-post eva.feldt a nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.