Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Dom i kalkugnsolyckan i Luleå

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2017-03-01

Idag den 1 mars 2017 meddelade Luleå tingsrätt dom i målet för kalkugnsolyckan vid Nordkalks anläggning i Luleå den 1 november 2011. Nordkalk fälls för olyckan och åläggs att betala en företagsbot om 3 miljoner kronor, medan Nordkalks tidigare platschef får villkorlig dom och dagsböter.  

- Vi är lite förvånade över att domstolen anser att det rör sig om ett inhyrningsförhållande. Vi tycker att det framkom tydligt under rättegången att det rör sig om ett entreprenörsförhållande, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk. 
 
- Samtidigt som det är viktigt att ansvaret för olyckan fastställs, är det också principiellt viktigt att ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer tydliggörs inför framtiden.  

- Vi kommer nu att gå igenom domen och den kritik som framförts mot Nordkalk ordentligt tillsammans med våra ombud för att diskutera hur vi går vidare härifrån, avslutar Eva Feldt.


Alla frågor med anledning av domen hänvisas till
Eva Feldt, Kommunikationschef, telefon 010-4762664, 0739-201086 eller mail eva.feldt a nordkalk.com

Mera om rättegången
www.nordkalk.se/nyheter/nyheter/2016/12/rattegang-for-kalkugnsolyckan-i-lulea-2011-inleds-i-januari


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.