Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Ossi och Erja på Gotland – erfarenheter av jobbrotation i Storugns

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2017-09-18

När man på Nordkalks i Storugns planerade sommaren och insåg att det kommer behövas extra arbetskraft i laboratoriet, fick man idén om att söka en lämplig kandidat inom bolaget. Sökandet resulterade i att Ossi och Erja Lindstedt från Pargas tillbringade i Storugns en vecka i juni och två veckor i augusti.

- Det här var första gången vi provade på jobbrotation. Vi var lite tveksamma först. Men även chefen uppmuntrade oss att åka, och så bestämde vi oss att prova. Det här är en chans man inte får många gånger. Det var lätt att komma till Storugns och det visade sig att Gotland var en fin erfarenhet.

Värdefull erfarenhet
Att se vad andra gör på andra orter är enligt Erja viktigt för ens eget jobb. Man får bättre självförtroende och blir mer motiverad när man känner att man är bra på det man gör. Erja fick värdefull erfarenhet och hon tycker att man lär sig något nytt när man ser hur andra jobbar. Hon tycker att hon fick lära sig något hon tar med sig till Pargas.

20170627 142237 1500

I Storugns har man flexibla arbetssätt. Alla gör allt, i stort sett. Vår kollega i laboratoriet, Madeleine Högbom, kan göra tester i laboratoriet en dag och köra dumper i gruvan en annan dag. Folk verkar välmotiverade och engagerade i arbetet. De har bra vi-anda i Storugns, upplevde Erja och Ossi.

Produktionsingenjör Rasmus Magnusson var Pargasbornas stödperson i Storugns. Enligt Rasmus var det mycket givande att få byta erfarenheter och höra hur folk från andra delar av organisationen ser på saker, hur deras vardag fungerar och får en bild av hur deras vardag och arbetssysslor ser ut. Speciellt givande var diskussionerna med Ossi.

Jobbrotation bra för alla
- Från Storugns sida tror jag det har gått bra, eftersom Erja och Ossi har varit ett bra stöd för oss och gett oss den avlastning vi behövde. Jag hoppas att vi alla som har varit involverade i det här har fått ett givande och inspirerande utbyte som man kan använda sig av i vardagen, säger Rasmus.
Rasmus kan varmt rekommendera jobbrotation. Han tycker det är ett bra sätt att få vidga sina vyer och lära sig nya saker om verksamheten, hur andra tänker och tycker.

-Det är nästan något som jag anser skulle gynna företaget på många orter med lite rotation för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyten, både på nationell nivå och på internationell nivå emellan länderna. Jobbrotation är också ett bra sätt att lösa tillfälliga arbetskraftsbrister vid kort varsel, funderar Rasmus.

Intresse för jobbrotation ett tecken på engagemang - Jobbrotation eller annan typ av arbetsutbyte är en del av personalutveckling och det förbättrar även välmående på jobb. I sådana här fall bidrar en bättre förståelse för helheten av olika arbetsuppgifter även till samhörighet och skapar en känsla av gemenskap. Det kan hända att den som ”byter jobb” och till och med hela arbetsgemenskapen får inspiration och omväxling, säger personalchef Katja Lindholm.

Tiina Roine

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.