Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Donationer till barn

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2017-12-01

Nordkalk gör i år donationer till organisationer som stöder barn och unga

I Sverige har Nordkalk gjort en donation till Bris (Barnens rätt i samhället) som är en obunden barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor enligt FN:s konvention om Barnets rättigheter (Barnkonventionen). I år har Bris fokuserat på att stoppa våldet mot barn. Syftet med julinsamlingen är att Bris även under julen kan ha utbildade kuratorer på plats för att stötta barn och unga som hör av sig. Läs mer om Bris.

I Finland går donationen till Rädda Barnen rf som är en politiskt och religiöst obunden barnskyddsorganisation grundad 1922. Den främjar barnens rättigheter i Finland och överallt i världen. Med de medel som doneras till julinsamlingen främjar organisationen barnskyddsarbetet i Finland genom att bl.a. arrangera stödfamiljsverksamhet. Läs mer om Rädda Barnen rf.

Stiftelsen för Tartu universitets barnsjukhus (Tartu University Hospital Children's Foundation) får Nordkalks juldonation i Estland. Stiftelsen har varit verksam sedan 2000, och den hjälper grovt handikappade barn genom att ta del av deras vårdkostnader. Dessutom skaffar stiftelsen ny utrustning till sjukhusets barnklinik och stöder internationellt expertutbyte mellan Estland och andra länder. 

I Polen deltar Nordkalk i välgörenhetsprojektet Noble Box, som arrangeras inför jul. Syftet är att erbjuda direkt hjälp till mindre bemedlade barnfamiljer på ett effektivt och meningsfullt sätt. Varje år väljer man ut två familjer i Nordkalks verksamhetsorter Miedzianka och Slawno som är bland de 20 000 barnfamiljer i Polen som får hjälp via Noble Box. Familjerna får hjälp av Nordkalk för att värma upp sina hus och Nordkalks personal delar ut julgåvor åt dem. Läs mer.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.