Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk ökar produktionskapaciteten i Turkiet

Anne Foley (info a nordkalk.com), 2018-11-30

En ny krossningslinje för kalksten togs i bruk vid Eskibaliklitäkten i nordvästra Turkiet den 29 november 2018. Anläggningen drivs av Nordeka Maden A.Ş., ett samägt företag som kontrolleras av Finlandsbaserade Nordkalk Corporation sedan augusti 2017.

PermiVyhtinenWeb700px

Projektchef Matti Permi och COO Kari Vyhtinen

Den nya krossningsanläggningen ökar den årliga produktionskapaciteten till 2,5 miljoner ton kalksten i flera olika fraktioner. Förutom kapacitetsökning, förbättrar anläggningen också miljö- och säkerhetsförhållandena samt miljöpåverkan av produktionen. Kontors- och personalbyggnaderna har också tillbyggts och renoverats. 

Den högkvalitativa kalkstenen från Eskibalikli används mestadels inom bygg- och anläggning. Men den är också lämplig för flera andra kundsegment och som råmaterial i bränd kalk. Laboratorietester av bränd kalk med sten från Eskibalikli visar på aktiv CaO nivå på 97-98 procent, och tester i industriell skala pågår med lovande resultat. Detta gör den brända kalken optimal för stålindustrin för att t ex maximera produktivitet i smältverket. 

Eskibalikli är lokaliserad i Canakkele-Biga regionen, omkring 300 kilometer sydväst om Istanbul. Närheten till kusten ger en logistisk fördel som gör det möjligt att leverera till kunder också i Turkiets närområde kring Medelhavet och Svarta havet. 

"Turkiet är en växande marknad med stark befolkningstillväxt. För närvarande upplever landet en nedgång i ekonomin, men det finns stora industri- och infrastrukturprojekt pågående och planerade i Canakkele-Biga-regionen. I sinom tid förväntar vi oss en betydande ökning i efterfrågan på kalkstenbaserade produkter som vår moderna krossningsanläggning är utrustad för att snabbt kunna hantera ", säger Hannu Hautala, CEO för Nordkalk. 

Reserverna av högkvalitativ kalksten i Eskibalikli är beräknade att räcka för åtminstone 30 år.  

Ytterligare information:
Hannu Hautala, CEO, Nordkalk Corporation, +358 20 753 7107  

CrusherWeb700px

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar väsentliga råmaterial till ett stort antal industrier så som papper & cellulosa, stål & gruv, bygg- & anläggning samt kemi. Våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom förbättrad produktivitet inom jordbruket.
Med produktion vid mer än 20 orter i Östersjöregionen, Centraleuropa, Norge och Turkiet är vi alltid nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och omsatte 304 miljoner Euro 2017. Nordkalk ägs av Rettig Group.

PRESSMEDDELANDE Nordeka 30NOV2018 SE
183 kt, uppdaterad den 2018-11-30

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.