Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Buttle utpekat som riksintresse mineral

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-03-26

SGU, Sveriges geologiska undersökning har den 25 mars 2019, utpekat fyndigheten Buttle, på mellersta Gotland till riksintresse mineral. Nordkalk äger 3 fastigheter inom det utpekade området, och har ett intresse av att bryta kalk i området på lång sikt.

”Kalksten är ett industrimineral som är av stor betydelse för samhällets behov. Den väldokumenterade Buttlefyndigheten innehåller högkvalitativ revkalksten som främst används främst inom järn- och stålindustrin för dess höga karbonathalt, renhet och goda termiska egenskaper. I Sverige återfinns kalksten av denna typ endast på Gotland”, motiverar SGU sitt beslut.

Läs mer i SGUs beslut här:
www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/mars/utpekande-och-detaljavgransning-av-fyndigheten-buttle-som-riksintresse/

Eventuella frågor hänvisas till:
Ola Thuresson, Platschef Storugns, +46 (0)10-476 26 81 eller
Eva Feldt, Kommunikationschef, +46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86   


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.