Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Jordbrukarnas valfrihet saknas i miljöministeriets vattenskyddsprogram

Anne Foley (info a nordkalk.com), 2019-03-12

Miljöministeriet publicerade i går 11.3.2019 tyngdpunkterna i det effektiverade vattenskyddsprogram som initierades i samband med höstens budgetmangling. För programmet har reserverats 45 miljoner euro under åren 2019–2021. Över hälften av de anslagna medlen används för vattenskydd inom jordbruket och största delen har avsatts för gipsbehandling av åkrarna inom Skärgårdshavets avrinningsområde. När det gäller användningen av strukturkalk och fiberslam för vattenskyddsändamål kommer forsknings- och utvecklingsprojekt att inledas, men det verkar inte finnas några möjligheter för jordbrukarna att få direkt stöd för de här metoderna.  

Det är klart att jag är besviken”, säger Nordkalks försäljningschef Jan Drugge som deltog i ministeriets infotillfälle. ”Strukturkalkning är en effektiv och trygg metod att förhindra fosforavrinningen från åkrarna. Dessutom höjer den åkerns pH-värde och förbättrar skörden, vilket gör den till ett ypperligt alternativ ur jordbrukarens synvinkel.” 

Den rikliga förekomsten av blåalger förra sommaren väckte debatt på riksnivå om vattenskydd och lantbrukets näringsutsläpp. I den diskussionen deltog Nordkalk genom att informera om strukturkalkens överlägsna egenskaper. Då lovade miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) att alla effektiva sätt att förbättra situationen i Östersjön kommer att stå på samma startlinje som gipsbehandlingen, som dittills hade dominerat diskussionen. Det här anser Jan Drugge att nu inte förverkligas.  

Jag träffar dagligen jordbrukare och jag har fört otaliga diskussioner om vattenskyddspaketet. Många av dem skulle också vilja ha stöd för användningen av strukturkalk och en möjlighet att välja vad de sprider på sina åkrar”, konstaterar Jan Drugge som också själv varit jordbrukare.  

Ytterliga uppgifter:
Anne Foley
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör, Nordkalk
Tfn 020 753 7101

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.