Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks hållbarhetsrapport för 2018 är nu publicerad

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2019-03-11

Den roll som hållbara beslut och hållbar verksamhet spelar blir allt viktigare. Att utveckla vårt hållbarhetsarbete är av intresse inte bara för vår verksamhet utan också för våra kunder, investerare och andra intressenter.
 
Nordkalk strävar efter att vara ett långsiktigt lönsamt företag på ett ansvarsfullt sätt i balans med våra intressenter och samhället i stort. Vi minimerar de negativa effekterna av vår verksamhet genom ökat fokus på hållbarhet, kontinuerlig förbättring och genom att använda de bästa tillgängliga metoderna och teknikerna. Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi och våra nio fokusområden integreras i den månatliga granskningen av ledningsgruppen.

Kalkstenbaserade produkter och lösningar spelar en viktig roll för renare luft, vatten och jord och som råmaterial. Produkterna är nödvändiga för att många industrier ska kunna klara den gröna omställningen. Nordkalk satsar mycket på att utveckla nya hållbara produkter och lösningar. I denna rapport lyfter vi fram FN: s hållbarhetsmål nr 6 - rent vatten och sanering, och hur Nordkalk och våra produkter kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Syftet med vår hållbarhetsrapport är att presentera vårt hållbarhetsarbete för våra interna och externa intressenter mer detaljerat och ge relevanta exempel för att tydliggöra och vara transparent. Vi förbättrar vårt hållbarhetsarbete och rapportering kontinuerligt och strävar efter att följa GRI-standard fullt ut inom de närmaste åren.

Du kan ladda ner rapporten på vår hemsida: www.nordkalk.com/sustainability

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.