Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd för Bungetäkten

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-04-01

Idag meddelade högsta domstolen att de avslår Nordkalks ansökan om prövningstillstånd för Bungetäkten. Därmed vinner Mark- och miljööverdomstolens nekande dom från 11 september 2018 laga kraft. Detta innebär att Nordkalks juridiska möjligheter att få tillstånd för Bungetäkten i Sverige nu är uttömda.​ Vi kommer nu tillsammans med våra juridiska ombud diskutera en eventuell fortsatt process i Europadomstolen kring frågan om rättvis rättegång.

Frågor med anledning av ovanstående hänvisas till Eva Feldt, Kommunikationschef, 010-4762664.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.