Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Rättelse om koldioxidutsläpp

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-04-04

I artikel om svensk industris utsläpp av koldioxid i Svensk Natur, Aftonbladet, mfl har felaktiga uppgifter om Nordkalks utsläpp angivits. Artikeln har klumpat ihop hela kalkindustrins aktörer under vårt namn, så att vi hamnat på listans 6:e plats. Detta stämmer inte. Nordkalks andel av utsläppen 2018 uppgår till 200 998 ton CO2.

Nordkalk arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp genom investeringar i ny teknik, effektivisera våra processer, minska andelen fossila bränslen och välja miljövänliga transportalternativ. Läs gärna mer i vår hållbarhetsrapport här!

Ytterligare information
Eva Feldt, Kommunikationschef, 010-4762664, 0739-201086

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.