Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk får bidra med vatten till Region Gotlands VA-nät och fortsätta brytverksamheten i Klinthagen

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-05-27

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat tillstånd för fortsatt och utökad täktverksamhet i Klinthagentäkten på norra Gotland. Tillståndet omfattar en maximal årlig brytvolym om 3,5 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter med en total volym om 26,8 miljoner ton kalksten. Tillståndet omfattar även en ändrad vattendom, som möjliggör för Nordkalk att bidra med leverans av täktvatten till Region Gotlands VA-nät. 

- Det är ett glädjande besked för oss och våra kunder att vi fått ett tillskott av stenreserver på Gotland som kan säkra produktionen i ytterligare några år framöver. Och ett glädjande besked för Gotland, som i tider av vattenbrist, nu kan få ett bra tillskott med vatten i regionens VA-nät, säger Ola Thuresson, platschef vid Nordkalk på Gotland. 

Med det nya tillståndet får Nordkalk tillgång till både den högkvalitativa kalkstenen och märgelsten för andra användningsområden. Genom att bryta båda dessa kvaliteter och blanda upp dem i produktionen, kan kvarvarande reserver nyttjas så att livslängden för täkten ökar. Det nya tillståndet omfattar både den befintliga verksamheten och fyra nya brytområden varav två inom befintligt täktområde och två utanför.  

Med anledning av den vattenbrist som uppkommit på Gotland de senaste åren, skrev Nordkalk och Region Gotland förra året en avsiktsförklaring kring hur regionen ska kunna få tillgång till en del av överskottsvattnet i Klinthagentäkten. Dagens vattendom omfattar avledning av täktvatten med en maximal årlig volym om 300 000 m3 till Region Gotlands VA-nät samt installation av pumpar, pumpstation och övriga åtgärder för detta ändamål, samt fortsatt bortledning av täktvatten till Klinthagenbäcken för att fortsätta ge goda förhållanden till havsöringen där. 

Ytterligare information:
 Eva Feldt                                                                  Ola Thuresson
Kommunikationschef                                             Platschef Storugns
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86          +46 (0)10-476 26 81 
eva.feldt a nordkalk.com                                        ola.thuresson a nordkalk.com

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 300 miljoner Euro 2018.  Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.