Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Varsel vid Storugns på Gotland

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-08-20

Ett varsel om 24 tjänster (22 kollektivanställda och 2 tjänstemän) vid Storugns har lämnats till Länsarbetsnämnden den 19 augusti. Marknadsefterfrågan har sedan en tid minskat och produktionen behöver anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Personalen vid anläggningen är informerad. MBL-förhandlingar har inletts och beräknas vara klara senare under hösten. 

Frågor med anledning av detta hänvisas till platschef Ola Thuresson, telefon 010-4762681 eller kommunikationschef Eva Feldt, telefon 010-4762664. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.