Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks jultradition: donationer till barn

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2019-12-02

Nordkalk gör i år donationer till organisationer som stöder barn och unga.

pensionaatti1 700

I Sverige har Nordkalk gjort en donation till Bris, Barnens rätt i samhället, som är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Läs mer om Bris.

I Finland går donationen till Rädda Barnen rf som är en politiskt och religiöst obunden barnskyddsorganisation grundad 1922. Den främjar barnens rättigheter i Finland och överallt i världen. Läs mer om Rädda Barnen rf.

I Estland får Stiftelsen för Tartu universitets barnsjukhus (Tartu University Hospital Children's Foundation) Nordkalks juldonation. Stiftelsen har varit verksam sedan 2000, och den hjälper grovt handikappade barn genom att ta del av deras vårdkostnader. Läs mer.

I Polen deltar Nordkalk i välgörenhetsprojektet Noble Box, som arrangeras inför jul. Syftet är att erbjuda direkt hjälp till mindre bemedlade barnfamiljer på ett effektivt och meningsfullt sätt. Varje år väljer man ut två familjer i Nordkalks verksamhetsorter Miedzianka och Slawno som är bland de 20 000 barnfamiljer i Polen som får hjälp via Noble Box. Familjerna får hjälp av Nordkalk för att värma upp sina hus och Nordkalks personal delar ut julgåvor åt dem. Läs mer.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.