Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Hovrätten finner Nordkalk ansvarigt för kalkugnsolyckan 2011

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2018-05-24

Hovrätten för Övre Norrland meddelade idag dom i målet avseende kalkugnsolyckan vid Nordkalks tidigare anläggning i Luleå den 1 november 2011. Hovrätten går på tingsrättens linje och finner Nordkalk ansvarigt för olyckan. Företaget åläggs att betala en företagsbot om 3 miljoner kronor och Nordkalks tidigare platschef får villkorlig dom och dagsböter.

- Liksom tingsrätten har hovrätten gjort bedömningen att de drabbade arbetarna var inhyrda av Nordkalk och att Nordkalk därför hade arbetsmiljöansvaret för dessa när olyckan inträffade. Nordkalk har hela vägen menat att detta är en felaktig slutsats, då det i själva verket rörde sig om ett entreprenörsförhållande, vilket har stor betydelse för ansvarsfrågan, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk.

För Nordkalk har det varit viktigt inför framtiden att ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer tydliggörs, då det kan få så långtgående konsekvenser. Den här domen leder till att många företag påverkas och behöver se över hur man lägger ut arbeten på entreprenad eller outsourcar delar av verksamheten.

- Men att ansvaret för olyckan fastställs är också viktigt för alla parter. Mot bakgrund av att två instanser nu kommit till samma slutsats, tar Nordkalk åt sig av kritiken som framförts och accepterar domen. Vi vill återigen beklaga olyckan och de konsekvenser den fått för de drabbade och deras anhöriga. Nordkalk kommer inte att överklaga domen, avslutar Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk.


För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
Tfn +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
eva.feldt a nordkalk.com

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 304 miljoner Euro 2017. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

Pressmeddelande 2018-05-24

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.