Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks nya strategi fokuserar på hållbara lösningar

Hanne Mäkelä (info a nordkalk.com), 2020-03-09

Nordkalk har reviderat sin strategi för att säkra framtida tillväxt och hållbar utveckling. Den reviderade strategin driver fram tillväxt inom kalkstensverksamheten och fokuserar på hållbara lösningar, att främja aktiviteter inom cirkulär ekonomi och ta steg mot fossilfri drift.

De strategiska prioriteringarna för strategiperioden 2020-2024 är:

  • ökat kalkstensutbud och nya cirkulära produkter
  • driva fram tillväxt inom kundsegmenten Jordbruk, Bygg och Kemisk industri
  • utöka vår marknad och geografiska närvaro genom förvärv och partnerskap och
  • utveckla kalkstenreserver.

”När vi går in i 2020-talet har vi en stark ställning och en solid grund att bygga vidare på”, säger Paul Gustavsson, VD för Nordkalk.
”Vi har starka tillgångar och verksamheter samt duktig och engagerad personal. Tack vare det lyckade förändringsprogrammet förbättras våra resultat snabbt och vi håller en stark position i alla nyckelkundsegment”.

NK 34 AnttiKaipiainen 700

Ledande kalkstensaktör med fokus på hållbara lösningar

Nordkalks vision, mission och värderingar uppdaterades som en del av strategiarbetet. Den nya visionen är att bli den ledande kalkstensaktören med fokus på hållbara lösningar.

”Vi ökar vårt engagemang i cirkulära lösningar och strävar efter att utnyttja allt utvunnet material med målet att nå en materialeffektivitet på 100%. Samtidigt fokuserar vi på att minska våra koldioxidutsläpp och ta avgörande steg mot en fossilfri verksamhet.”

Missionen betonar kalkstenens betydelse för en hälsosam miljö: Vi levererar kalkstensbaserade produkter och tjänster som är viktiga för jordbrukets produktivitet och rengöring av luft och vatten.

”Kalksten är ett viktigt råmaterial i flera kundprocesser och applikationer", säger Paul Gustavsson, "och på grund av dess renande och neutraliserande egenskaper bidrar det ofta till att våra kunders påverkan på miljön minskas”. 

Betydande förbättringar under 2019

I början av 2019 startade Nordkalk ett omfattande program för resultatförbättring, vilket har bidragit till betydande framsteg. Under 2019 förbättrades EBITDA avsevärt jämfört med 2018 och omsättningen utvecklades åt rätt håll under andra halvåret.

En av de stora förändringarna var den nya operativa modellen, som baserades på tre regioner, Nordeuropa, Centraleuropa och Ny verksamhet, och ett närmare samarbete med lokala verksamheter och kunder vid beslutstagande.

”Förändringarna har inte varit lätta”, konstaterar Paul Gustavsson, ”men förändringsprogrammet har gett Nordkalk en konkurrenskraftig framtida kostnadsbas och en bra utgångspunkt för att kunna implementera den nya strategin.”

Genomförandet av den nya strategin har börjat och kommer att följas upp regelbundet av ledningsgruppen.

För ytterligare information:
Paul Gustavsson, VD, tel. +46 10 476 2544.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.