Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk som föregångare till kunskapsbaserat kluster med fokus på cirkulär ekonomi i byggbranschen under etablering i Åboregionen.

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-04-29

Nordkalk har beslutat att intensifiera sin satsning som föregångare inom Circular Materials and Solutions for Construction Cluster (3C), ett kluster som ska främja cirkulär ekonomi i byggbranschen i Åboregionen. Samarbetet, som koordineras av Turku Science Park, för ihop företag, universitet och andra utbildningsinstitutioner med offentliga och kommunala aktörer inom regionen för att sätta fart på byggindustrins övergång till en cirkulär ekonomi.

Åboregionen, särskilt Pargas, har en stark koncentration av byggindustri som har byggts upp under mer än 100 år runt Nordkalks kalkgruva. Kalk är en nyckelråvara för byggindustrin och används till exempel i tillverkning av cement och andra byggmaterial, markstabilisering och i byggandet av vägar. 

“Nordkalks nya strategi inriktar sig ännu mer på lösningar inom den cirkulära ekonomin,” säger Mathias Snåre, direktör för forskning och utveckling i Nordkalk. “Vårt mål är att vara en ledande aktör inom vår bransch och fokusera på hållbara kalkbaserade lösningar. Hållbarhet betyder bland annat för oss att vi kommer att öka våra investeringar i cirkulära produkter och försöka att ta vara på allt material som vi tar upp ur marken.”

“Vi vill få till en effektiv användning av de sidoströmmar som skapas både inom vår egen verksamhet och inom kundernas processer och hitta de mest förädlade lösningar för att ersätta jungfruliga råvaror med sekundära råvaror,” fortsätter Snåre.

Cluster Ida

Med hjälp av klustret som nu håller på att etableras hoppas Nordkalk kunna sätta fart på introduktionen och kommersialiseringen av nya produkter med utgångspunkt i cirkulär ekonomi.

“Våra kunder inom byggindustrin är mycket medvetna om miljö- och klimatpåverkan från olika material,” säger Mathias Snåre. “Koldioxidavtryck från den cirkulära ekonomins produkter är ofta mindre än från jungfruliga resurser, särskilt när det gäller bränd och släckt kalk. Det är viktigt att vi tar vara på våra värdefulla kalkresurser genom att återanvända råvaran och få ut så mycket som möjligt ur den.”

Nordkalks omfattande kunskaper inom kalkbaserade material och företagets långa och nära samarbete med byggindustrin ger företaget ett utmärkt utgångsläge för främjande av ett kluster tillsammans med Turku Science Park.

“I framtiden kommer vi även att ställa våra forskningsanläggningar och laboratorier i Pargas till förfogande för klustrets ändamål,” säger Mathias Snåre. “Dessa anläggningar har länge varit med om utveckling av material som cement, stenull, gips, betong och plast vilket gör dem perfekta för denna typ av verksamhet.”

3C Cluster ingår i Turku Science Parks Clean Turku spjutspetsprojekt som har som mål att främja tillväxten av verksamhet inom cirkulär ekonomi och bioekonomi för företag i regionen. Det innebär till exempel att skapa nya partnerskap, få in expertis från universiteten till företagen och lansera nya möjligheter för företag i innovativa miljöer.

“Universiteten i vår region besitter expertis inom naturvetenskap och teknologi,” säger Reeta Huhtinen, seniorkonsult i Turku Science Park, “vilket är centralt för utveckling av nya lösningar för återanvändning. Universiteten kan även stötta företagen med att uppnå dessa mål. Nordkalks engagemang som föregångare skapar en god bas för detta samarbete.”

Mer information:

Mathias Snåre, Director of Research and Development, Nordkalk, tel. +358 20 753 7344,
mathias.snare a nordkalk.com.

Reeta Huhtinen, CleanTurku Senior Advisor, Turku Science Park, tel. +358 40 0832488, reeta.huhtinen a turkubusinessregion.com.

Olof Malmström, CleanTurku Network Manager, Turku Science Park, tel. +358 50 5566517,  olof.malmstrom a turkubusinessregion.comLedare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.