Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk främjar aktiviteter inom cirkulär ekonomi

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-06-17

Den cirkulära ekonomin, baserad på effektivt användande av resurser, är ett av de strategiska fokusområden i Nordkalks nya strategi som publicerades i början av 2020. Som en del av strategiimplementation, har Annica Lindfors (M.Sc. Chemical Engineering) utpekats att leda Nordkalks affärsområde cirkulär ekonomi och kommersialisera innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi.

Enligt den cirkulära ekonomins logik satsar Nordkalk på 100% materialeffektivitet och maximalt nyttjande av biprodukter samt på att leta fram nya lösningar för kalkbaserade biprodukter som framkommer i kundernas processer.

”Nordkalk har arbetat med cirkulära produkter under lång tid. Vårt mål är nu att påskynda detta och hitta nya cirkulära lösningar med högt mervärde för kalkbaserade biprodukter, säger Nordkalks VD Paul Gustavsson.

”Våra kunder är mycket intresserade av cirkulära lösningar eftersom det är en bra affär för dem. Genom att ta tillvara sekundära råvaror kan vi tillsammans reducera förbrukningen av naturresurser och bidra till att vi uppnår miljö- och klimatmålen. Och det är också lönsam affär för alla i värdekedjan”.

Annica Lindfors ska leda Nordkalks affärsområde cirkulär ekonomi

Annica 550

Annica kommer att börja i sin nya roll så snart hennes efterträdare har utnämnts. Innan har hon jobbat som Key Account Manager, Agri and Energy & Water inom försäljning Nordeuropa. I sin nya roll rapporterar hon till Mikael Furu, EVP Northern Europe, och blir medlem av ledningsgruppen för Nordregionen.

Annica har jobbat hos Nordkalk sedan 2012 och har haft flera befattningar inom forskning och utveckling och försäljning. Innan har hon till exempel jobbat med forskning och utveckling och med försäljning samt med marknadsförningsrelaterade uppgifter inom en pilotanläggning för pappersbestrykning och tryckning.

 Nordkalks starka know-how och långa erfarenhet av R&D kommer väl till nytta inom den affärsverksamhet som är inriktad på cirkulär ekonomi. Bolaget har redan länge arbetat med att ta fram cirkulära produkter och applikationer: stoft från kalkugnarna och sekundära produkter från cellulosa- och pappersindustrin samt metall- och gruvindustrin används inom lantbruket liksom också för industriell vattenrening och markstabilisering.

Förutom sitt eget utvecklingsarbete, deltar Nordkalk i olika utvecklingsprojekt för att ersätta cement i nya material eller för att återvinna och använda näringsämnen och fosfor.

Ytterligare information:

Paul Gustavsson, CEO
Tel. +46 10 476 2544
paul.gustavsson a nordkalk.com

Mikael Furu, EVP, Nordkalk Northern Europe
Tel. +358 40 551 6724
mikael.furu a nordkalk.com

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.