Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Klinthagen-beslutet

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-03-02

Mark- och miljööverdomstolen gav fredagen den 26 mars sitt domstolsbeslut gällande Nordkalks tillståndsansökan för fortsatt och utvidgad verksamhet i den nuvarande kalkstensgruvan i Klinthagen på Gotland. Enligt beslutet får gruvverksamheten fortsätta de kommande åren, med beaktande av beskydd av vissa naturliga livsmiljöer i området. 

"Nordkalk fortsätter leverera till sina kunder med sten från Klinthagen flera år framöver. Vi kommer nu att noggrant analysera innehållet i domstolsbeslutet och avgöra ifall det finns orsak för Nordkalk att överklaga." säger Nordkalks VD Paul Gustavsson

Beslutet innehåller även ett vattenutlåtande, som tillåter Nordkalk att årligen leverera maximalt 300 000 kubikmeter vatten från gruvan till den lokala vattendistributionssystemet. 

För ytterligare information

Paul Gustavsson
CEO Nordkalk

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.