Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Föreläggande angående bullermätningar

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-05-29

Nordkalk har 2012-05-28 mottagit ett föreläggande från länsstyrelsen på Gotland rörande bullermätningar vid vår anläggning i Storugns på norra Gotland.
Upphovet till föreläggandet är att en intern mailkonversation mellan en av våra medarbetare och en extern konsult kommit i orätta händer. Hur detta har gått till är ännu oklart. Men vi ser allvarligt på det inträffade och utreder eventuellt brott för intrånget.
Nordkalk anser att anklagelserna är ogrundade och har vid upprepade tillfällen anklagats på liknande sätt under processen. Efter kontroller har de visat sig grundlösa.
Nordkalk kommer att besvara länsstyrelsens föreläggande och förse dem med efterfrågade uppgifter när vi utrett frågan internt. Uppgifterna ska vara länsstyrelsen tillhanda före den 5 juni 2012.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt                                                                       Mikael Lindberg
Tf HR- & Kommunikationschef                                          Platschef Storugns
+46 (0)10-4762664                                                        +46 (0)10-4762614
Skicka e-post                                                     Skicka e-post

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.