Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Efterlängtat positivt besked om Bunge Ducker

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-07-05

I dag meddelade Mark- och miljööverdomstolen sin dom beträffande Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland.

Domen innebär att Nordkalk nu fått villkor och tillstånd fastställda med omedelbar verkställighet, och därmed kan påbörja anläggningen av den nya kalkstenstäkten i Bunge Ducker.

- Det är oerhört glädjande att Mark- och miljööverdomstolen nu äntligen givit oss tillstånd och villkor med omedelbar verkställighet, så att vi kan komma igång med verksamheten. Det har varit en lång och utdragen process som nu äntligen ser ut att komma i mål. Det är en glad nyhet både för oss, våra anställda, kunder och leverantörer, säger Anders Mattsson, VD för Nordkalk AB.

Förhandlingarna i ärendet hölls i maj 2012, men processen inleddes långt tidigare. Redan 2006 lämnade Nordkalk in sin ansökan, och 2009 gav Miljööverdomstolen tillåtlighet för täktverksamheten. Tillståndsprocessen har inneburit en hård miljögranskning av den kommande täkten.

- De villkor som nu fastställts är hårda, speciellt gällande begränsningsvärden för utfört vatten, men vi har ett omfattande kontrollprogram och kommer se till att vi lever upp till de regler och villkor som ställs på vår verksamhet. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning, säger Håkan Pihl, projektledare för Bunge.

- Redan nu på måndag kommer vi att gå igenom villkoren för att färdigställa kontrollprogrammet och påbörja arbetet med att anlägga den nya kalkstenstäkten, avslutar Håkan Pihl.

 

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt    
Tf HR- & Kommunikationschef   
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086      

 Skicka e-post                       

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169 Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.