Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Felaktiga påståenden om oljespill och olagliga aktioner

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-08-06

I en skrivelse till Länsstyrelsen påstår Fältbiologerna felaktigt att oljespill hittats på vår mark. Efter okulär besiktning på platsen, har det visat sig helt sakna grund. De oljefläckar som påtalats är naturligt förekommande järnbakterier som finns i området. De kan misstas för att vara olja p g a sin regnbågsliknande hinna som ansamlats på vattnet, såväl i bäcken som i en bredvidliggande stig där enbart människor gått. Några fordon har inte varit närmare än 7 meter från bäckfåran. Röjningen runt bäcken har endast skett för hand med motorsåg för största möjliga hänsyn till miljön i området.
De personer som vid upprepade tillfällen kommit med osakliga och ogrundade påståenden om vårt agerande i samband med avverkningen på vår mark, är samma personer som också utför olagliga aktioner mot vår verksamhet. De har inte varit sakägare i domstolsprocessen och saknar tillräckliga kunskaper och förförståelse för den rättsprocess som pågått de senaste åren.
Idag på morgonen har de utfört nya aktioner vid avverkningen på vår mark. Ett 50-tal personer, såväl vuxna som barn, har tagit sig in på området och upprepade gånger stoppat maskinerna. Att beträda industrimark under avverkning är inte bara olagligt, det är också förenat med livsfara. De föräldrar som tagit med barn till ett sådant område agerar ytterst oansvarigt. Polisen är inkopplad och finns på platsen. Nordkalk kommer att anmäla brottsliga handlingar som begås och utkräva skadestånd.
Nordkalk fick tillåtlighet för täkten redan 2009. Den 5 juli i år fastställdes villkoren för verksamheten och omedelbar verkställighet gavs av Mark- och miljööverdomstolen. Domen är överklagad. I fredags den 3 augusti avslog dock Högsta domstolen begäran om inhibition i samtliga fall. HD tar ställning till prövningstillstånd av inkomna överklaganden inom de närmaste månaderna. För detta krävs dock synnerligen goda skäl. Nordkalk ser det som ytterst osannolikt.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Tf HR- & Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post 
Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.