Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Ojnare myr inte aktuell för Natura 2000

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-08-23

Regeringen beslutade den 9 augusti 2012 att föreslå 14 nya områden i Sverige till EU:s nätverk av värdefullanaturområden, Natura 2000. Beslutet innehåller också förslag till justeringar av de över 3000 redan beslutade Natura 2000 områdena. Till skillnad mot vad Naturvårdsverket och andra har påstått, nämns inte Ojnare myr överhuvudtaget som tilltänkt för Natura 2000 skydd.

Av de 14 nya områden som utsetts, är 13 st belägna i och vid Vänern i Västra Götalands län, och är föreslagna främst för sitt rika fågelliv. Det 14:de området ligger i Härjedalen och utgörs av ett stort myrkomplex. De nya Natura 2000 områdena är: Norra Vänersnäs skärgård, Tösse skärgård, Sunnanå, Vänersborgsviken, Djuröarna, Brommö Skärgård, Kalvö Skärgård, Kållands skärgårdar, Fågelöarna, Gullspångsälven,Varaskogen, Onsö, Tjursholmarna och Gullhög-Tönningfloarna.
Nordkalk påpekade detta faktum redan i maj, då också Naturvårdsverket JO-anmäldes för påståendena att Ojnare myr skulle vara tilltänkt Natura 2000 område. Enligt JO-anmälan, ansågs Naturvårdsverket missbruka sin ställning i syfte att motverka tillståndet för Bungetäkten.
På torsdag den 23 augusti hålls en interpellationsdebatt i riksdagen angående frågan. Det är miljöpartiets Åsa Romson som tagit initiativ till debatten med anledning av att bl a Naturvårdsverket överklagat vår dom. Detta trots att både frågan om vårt tillstånd och huruvida Ojnare myr är aktuell som Natura 2000 område, redan är utredda och klara. Miljöpartiet förefaller vara dåligt pålästa i frågan.
I vår dom från MMÖD 5 juli 2012 kan följande läsas:
"Täktfastigheten och området för transportbandet och servicevägen utgör inte något Natura 2000-område. Artskyddsförordningen gäller dock även på dessa områden. Miljööverdomstolen har i sin dom från oktober 2009 bedömt att en skada på naturen inom täktområdet är ofrånkomlig men tillåtlig. För tydlighetens skull bör dispens från artskyddsförordningen för berörda arter inom täktområdet och området för Transportbandet och servicevägen beviljas."
Och i tillåtlighetsdomen från MÖD 2009:
"Miljööverdomstolen bedömer att det av utredningen i målet får anses framgå att den skada och de olägenheter som verksamheten kommer att orsaka kan, med i huvudsak de villkor för verksamheten som ansökan innehåller, motverkas genom skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så att endast begränsade skador på natur- och kulturmiljö uppkommer. Verksamheten bedöms inte heller hota bevarandet av någon livsmiljö i Natura 2000-områdena. Miljööverdomstolen anser således att den sökta täktverksamhet på Bunge Ducker 1:64 med angivna skyddsåtgärder kan bedrivas utan oacceptabla störningar för omgivningen. Miljööverdomstolen gör samma bedömning i fråga om transportbandet. När det gäller efterbehandling har det getts alternativ på olika möjliga metoder. Miljööverdomstolen ifrågasätter inte att efterbehandlingen kan ske med någon av metoderna med bibehållna naturvärden i omgivningen. Vilken metod som ska användas bör kunna bestämmas i ett senare sammanhang. Verksamheten är därmed tillåtlig. Tillstånd till verksamheten kan därför meddelas."
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Tf HR- & Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post
Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.