Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Anmäld misstanke om brott mot miljöbalken

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-09-13

Det har igår 2012-09-12 kommit till vår kännedom att Länsstyrelsen på Gotland lämnat in en anmälan mot Nordkalk för misstanke om brott mot miljöbalken. Det gäller sprängstenar som Länsstyrelsen hittat i naturreservatet Hoburgsmyr intill vår täkt i Klinthagen. Enligt anmälan har dessa stenar, som synes, kommit in i naturreservatet vid sprängning i Klinthagen.

Nordkalk har säkerhetsrutiner som följs vid sprängning. Vi tar frågan på allvar och kommer omgående att utreda vad som är fakta i detta fall. Vi återkommer så snart frågan är utredd.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post
Mikael Lindberg
Platschef Storugns
+46 (0)10-4762614
Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.