Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks arbete med Bungetäkten fortsätter

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-09-01

Nordkalks underleverantör Mellanskog har idag 2012-09-01 efter påtryckningar från Landshövdingen, valt att ensidigt avbryta den pågående avverkningen i Bunge i avvaktan på Högsta domstolens besked om prövningstillstånd.

Att Landshövdingen går in och tar ställning mot ett domstolsbeslut till förmån för aktivisternas önskemål och utövar påtryckning på vår underleverantör på detta sätt är mycket förvånande. Speciellt med tanke på att Länsstyrelsens handläggning av Nordkalks ansökan om utvidgning av befintlig täkt i Klinthagen, är den enskilt största anledningen till det brådskande läget.

Tidtabellen för anläggningen av täkten är fortsatt pressad. Stenen i nuvarande täkt beräknas ta slut till halvårsskiftet 2013. För att undvika ett stopp i produktionen, behöver därför anläggningsarbetet fortgå. Enligt dagens beräkningar kan täkten tas i bruk tidigast i december 2013. Nordkalk kommer nu därför se över vilka andra anläggningsarbeten vi kan ta itu med omgående.

Eftersom tillåtligheten redan vunnit laga kraft sedan 3 år tillbaka, och Högsta domstolen redan avslagit begäran om inhibition i samtliga fall, kvarstår endast för HD att ta ställning till prövning av villkorsfrågorna. Dessa frågor påverkar inte anläggningen av täkten, utan enbart brytverksamheten. Vi ser därför inte något skäl att invänta HDs ställningstagande i frågan.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Tf HR- & Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
e-post

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.