Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Stora investeringar på Gotland

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-09-13

Med anledning av Nordkalks planerade kalkbrott i Bunge hörs åsikter om att pengar strömmar från Gotland. I själva verket är det precis tvärtom. Bara under de närmaste 3-4 åren kommer Nordkalk att investera mer än 600 miljoner kronor. Pengar som till stor del kommer från Finland till Gotland.
Nordkalk sysselsätter både anställda och en rad entreprenörer. Varje dag går ungefär 120 personer till sitt jobb vid Nordkalks anläggning. De får sina löner, sociala avgifter och skatter betalda från Nordkalks svenska bolag. Kommunalskatt betalas på Gotland, den statliga bolagsskatten betalas i Sverige. Dessutom genererar verksamheten drygt 30 jobb utanför Gotland. Kalkbrottet erbjuder arbete i 25-30 år. En tillräckligt lång tid för att utvärdera andra möjligheter. Det är ingen hemlighet att Nordkalk äger mark även på andra ställen på Gotland. Eller att Bunge har brytvärd sten till ett lägre djup än vårt tillstånd idag sträcker sig. Detta kräver tid att prospektera.
Men det finns också andra möjligheter. I samband med att kalkbrottet i Bunge tas i bruk, avser Nordkalk att starta Bungefonden genom att avsätta en del av intäkten per brutet ton. Målsättningen är att efter brytningen avslutats, återinvestera dessa pengar i den regionala utvecklingen av norra Gotland. Främst för att trygga en fortsatt sysselsättning, men det kan också finnas skäl att se över utbildning eller miljöfrämjande åtgärder. De lokala behoven kommer vara avgörande.
Som kompensation för exploateringen av marken i Bunge, har Nordkalk också föreslagit tre olika kompensationsåtgärder; 300 hektar skyddsvärd mark i vår ägo i Hangvar avsätts för naturskydd, stöd till restaureringen av våtmarker i området samt att bidra till forskningen kring Gaffelfibblan. Åtgärderna beslutas i samråd med Länsstyrelsen.
I god tid innan Bungetäkten är fullt utbruten, ska beslut fattas om efterbehandling. Redan nu finns flera förslag. Ett är att skapa en råvattentäkt för Gotlands långsiktiga dricksvattenförsörjning. Täkten blir djup, vattnet kan hålla en låg temperatur, ge klarare vatten och mindre bakterier än Bästeträsk. Dessutom kan täkten ta tillvara det vatten som idag rinner från Bästeträsk ut i Östersjön. Andra idéer är att låta täkten bli en naturlig badplats eller en plats för kultur- och idrottsändamål. Beslutet baseras på hur behoven ser ut om 25 år. Nordkalk ansvarar för efterbehandlingen och ställer en garanti om 40 miljoner kronor för ändamålet.
Hur många företag är beredda att göra motsvarande investeringar på Gotland? Självklart måste varje investering på sikt löna sig. Och pengar från brytningen betala för investeringen. Få ägare är beredda att enbart skjuta till pengar i ett längre perspektiv. Men Nordkalk har också för avsikt att ge tillbaka till Gotland. Detta är inget nytt. Nordkalk presenterade dessa idéer första gången redan 2009. Det är i stor utsträckning helt frivilliga åtaganden från vår sida, åtaganden som ska komma de boende på norra Gotland till del.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post
Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.