Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Föreläggande om kalkbrytning intill Hoburgsmyr

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-10-01

Nordkalk har 2012-09-28 mottagit ett föreläggande från Länsstyrelsen på Gotland, där de stoppat den fortsatta kalkstensbrytningen i området närmast Hoburgsmyr. Med anledning av detta kommer Nordkalk planera om produktionen och fortsätta brytningen i en annan del av täkten, tills detta ärende är utagerat mellan bolaget och tillsynsmyndigheten. Brytningen i området kring Hoburgsmyr var redan inne i slutskedet, och endast ett par veckors arbete kvarstod.
I föreläggandet ifrågasätter också Länsstyrelsen, baserat på utlåtanden av SGU, eventuell påverkan på grundvattennivån i området. Avståndet till de närmaste kontrollpunkterna för grundvattenupp-följning är endast ca 20 meter från brytfronten och i den riktningen är inte en påverkan utesluten. Avståndet till myren är dock ca 200 meter från den återstående brytningen, och den bedöms därför inte påverkas.
Nuvarande upplägg av kontroll i området runt Hoburgsmyr har varit i drift sedan 2004. Länsstyrelsen har inte under de år som gått haft synpunkter på upplägget. 2007 fördes senast en dialog kring frågan och om behovet av en fördjupad studie. Länsstyrelsen valde då att inte driva frågan vidare, varför Nordkalk har utgått ifrån att befintlig uppföljning har varit tillfredställande för tillsynsmyndigheten.
Ny instrumentering i kontrollpunkterna har installerats under sommaren 2012 och inget alarmerande har uppmätts i de nya instrumenten. En utlovad utvärdering av mätdata kommer att genomföras snarast möjligt av Nordkalk.
Gällande den stenkastning som påtalas har Nordkalk initierat en internutredning sedan tidigare.
Det kan avslutningsvis nämnas att Hoburgsmyr naturreservat har sin bakgrund i att Nordkalk i tiden beredvilligt avyttrat området som fanns i bolagets ägo, till staten.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46(0)739-201086
Skicka e-post
Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post
Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.