Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

HDs besked idag: Inhibition beviljas

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-10-17

Idag meddelade Högsta domstolen att de beviljar inhibition i väntan på att prövningen i sin helhet avslutats rörande Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland. Detta innebär att anläggningsarbetet tillsvidare inte kan fortsätta. Arbetet skulle ha omfattat de förberedelser som krävs innan själva brytverksamheten kan påbörjas. Bland annat ska ett transportband förbinda täkten med Nordkalks anläggning i Storugns.
Det är MMÖDs dom från i juli i år som överklagats och som rör villkor och verkställighet. HD avslog begäran om inhibition i början av augusti, men har nu alltså ändrat detta beslut. Tillåtlig-heten avgjordes redan 2009, och har vunnit laga kraft.
Högsta domstolen meddelade 2012-09-17 partiellt prövningstillstånd för frågan "vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet, har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan". Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt är förklarat vilande.
- Vi hoppas nu att denna prövning kan ske skyndsamt. Under tiden får vi göra halt i anläggningsarbetet och planlägga detta på nytt i ett senare skede. Vi kommer att sätta oss ner och se på vad detta får för konsekvenser för vår verksamhet. Tidplanen för anläggningen har ju redan försenats avsevärt, avslutar Mattsson.
- Vi hoppas nu att denna prövning kan ske skyndsamt. Under tiden får vi göra halt i anläggningsarbetet och planlägga detta på nytt i ett senare skede. Vi kommer att sätta oss ner och se på vad detta får för konsekvenser för vår verksamhet. Tidplanen för anläggningen har ju redan försenats avsevärt, avslutar Mattsson.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt 
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post 

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.