Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Invigning av Project Born – En nationell och internationell informationsplats om åtgärder för att minska fosforläckaget till våra sjöar och hav.

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2013-09-09

Torsdagen den 12 september invigs utställningen om Project Born. Projektet syftar till att öka kunskaps-nivån och informera om fördelarna med strukturkalkning och kalkfilterdikning som metoder att minska läckage av fosfor till våra sjöar och hav. Projektet och utställningen, är ett samarbete mellan Stockholm Vatten och Nordkalk, och har delfinansierats av BSAP-fonden.
För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, se bilagan.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.