Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk AB varslar på Gotland

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2014-05-21

Idag har facken och de anställda vid Nordkalk i Storugns informerats om varsel. Alla personalgrupper och högst ca tre fjärdedelar av Nordkalk ABs totalt 72 anställda på Gotland berörs. Nu vidtar MBL-förhandlingar som beräknas bli klara under sommaren.

Osäkerheten kring tidtabellen och utfallet av tillståndsprocesserna för öppnande av en ny täkt i Bunge samt förlängning av befintligt tillstånd för täkten i Klinthagen är mycket svårbedömda. Som en direkt följd av detta, påbörjar nu Nordkalk en anpassningsprocess av verksamheten på Gotland, som utgår från att ett nytt tillstånd för Klinthagen inte är klart vid årsskiftet 2014/15. Om Nordkalk senare får ett tillstånd, kommer företaget då att ta ställning till de konsekvenser det skulle ha för verksamheten.

- Det är självklart vår förhoppning att vi ska få ett nytt tillstånd för Klinthagentäkten. Det skulle innebära att vi inte behövde göra så här stora nedskärningar. Men innan detta finns färdigt och av försiktighets skäl är vi tvungna att utgå ifrån att så inte är fallet, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB.

För att klara sina kundleveranser har Nordkalk under en tid byggt upp nya lager vid Storugns och kommer även att nyttja gamla upplag. På så sätt kan kundleveranserna säkras under en stor del av 2015. Utan täkttillstånd kommer dock inte någon ytterligare produktion att kunna bedrivas.

Redan 2006 ansökte Nordkalk om tillstånd att öppna en ny täkt i Bunge på norra Gotland, för att säkra sin råvaruförsörjning och verksamhet på Gotland. Den juridiska processen har varit långdragen och svårförutsägbar samt beräknas pågå i ytterligare 1-2 år. Därefter kvarstår ett anläggningsarbete på ca 1 år. Bungetäkten beräknas därför kunna tas i bruk tidigast 2017.

Allt sedan 2008 har Nordkalk anpassat produktionen i den nuvarande täkten i Klinthagen, för att på olika sätt förlänga livslängden och hålla igång produktion och sysselsättning. Klinthagens nuvarande tillstånd löper ut den 31 december 2014. En ansökan om förnyat tillstånd samt utvidgning är inlämnad till Mark- och miljödomstolen i april 2014.

- Det här har varit ett väldigt svårt beslut. Vi har hela tiden gjort allt vi kunnat för att säkra sysselsättningen och behålla kompetensen, men nu går det inte längre. Idag är en tung dag för oss, men framförallt för våra anställda och deras familjer, säger Mikael Lindberg, platschef vid Storugns.

För ytterligare information kontakta: Mikael Lindberg
Platschef, Storugns
+46 (0)10 476 2614
mikael.lindberg (at) nordkalk.com

Anders Mattsson
VD, Nordkalk AB
+46 (0)739 201655
anders.mattsson (at) nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar ca 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.