Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Domstolen fastställer Nordkalks tillstånd för hela utvidgningen i Klinthagen

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2016-01-25

Mark- och miljööverdomstolen har idag fastställt Mark- och miljödomstolens tillstånd till hela den sökta utvidgningen av täkten i Klinthagen på norra Gotland. Täkttillståndet omfattar såväl en förlängning av tillståndet i nuvarande täkt och en utvidgning nordväst därom på 34 hektar.

Tillståndet gäller tillsvidare och omfattar drygt 20 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter. Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta i nuvarande omfattning och att råvara finns tillgänglig för minst 5 år framåt och för flera kvaliteter i upp till 10 år.

Dispensen från Art- och habitatdirektivet har i domen upphävts, då domstolen menar att någon sådan inte krävs. Tillståndet är förenat med verkställighet, med undantag för en del av utvidgningsområdet, tills dess domen vunnit laga kraft i februari 2016.

-Det var med lättnad vi mottog detta besked. Nu kan vi planera för den fortsatta verksamheten i Klinthagen samtidigt som vi får mer tid för planeringen av den långsiktiga kalkstensförsörjningen på Gotland. Vi avser att fortsätta verksamheten på Gotland i många år framöver, säger Mikael Lindberg, platschef Nordkalk Storugns.

Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en lång tradition av kalkbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post 

Mikael Lindberg  
Platschef Storugns 
+46 (0)10-4762614
Skicka e-post 

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar knappt 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.se. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.