Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Rettig Group: Positiv utveckling trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden

Corporate Communications (info a nordkalk.com), 2016-08-25

Rettig Groups delårsrapport för januari–juni 2016: Positiv utveckling trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden

Ekonomiska nyckeltal (IFRS)
- Omsättningen ökade med 14 % till 464 miljoner euro (406)
- Driftsbidraget EBITDA förbättrades med 14 % till 62 miljoner euro (55)
- Rörelseresultatet EBIT steg med 5 % till 40 miljoner euro (38)
- Nettoresultatet ökade med 3 % till 24 miljoner euro (23)
- Fria kassaflödet steg med 912 % till 161 miljoner euro (-20)
- Nettoskulden minskade med 29 % till 223 miljoner euro (315)

Tomas von Rettig, verkställande direktör för Rettig Group:
“Koncernens lönsamhet förbättrades tack vare fortsatt fokus på att förbättra effektiviteten. Omsättningen och driftsbidraget steg tack vare Rettig ICC och förvärvet av det italienska företaget Emmeti S.p.A. Den positiva effekten utjämnades dock av Nordkalk, vars efterfråga var svagare än förväntat. Jämfört med föregående år förblev EBITDA-marginalen nästan oförändrad på cirka 14 procent.

Under perioden fortsatte vi att utveckla vår värdefokuserade strategi genom våra kärninvesteringar och finansiella investeringar. Vi slutförde framgångsrikt försäljningen av Bore Oy Ab, fortsatte att bygga upp Anchor Oy Ab:s investeringsverksamhet och förvärvade 8,33 procent av aktierna i eQ Abp. Rekryteringen av Matts Rosenberg som operativ chef (COO), med fokus på våra kärninvesteringar Rettig ICC, Nordkalk och intressebolaget Alandia, stöder vår ambition att utveckla Rettig Group som ett ansvarskännande investeringsbolag med sikte på långsiktig värdeökning.”

Oförändrade utsikter för 2016
Affärsverksamheten förväntas fortsätta på samma nivå som under 2015, trots att den europeiska marknaden visar svaga tecken på återhämtning. Vi kommer fortsättningsvis att fokusera på att förbättra lönsamheten.

Ekonomisk rapportering 2016
Rettig Group publicerar ledningens delårsredogörelse för januari-september den 20.10.2016.

Läs hela rapporten.

Ytterligare information på www.rettig.fi eller kontakta:
Josefina Tallqvist, direktör för kommunikation och investerarrelationer
Tfn +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist a rettig.fi

Rettig Group är ett familjeägt investeringsbolag som skapar värde för generationer genom aktivt och ansvarsfullt ägande. I Rettig Group ingår Rettig ICC (värmeelement och reglering av inomhustemperatur), Nordkalk (kalksten), Alandia (försäkring) och Anchor (finansiella investeringar). Genom sina innehav har Rettig Group cirka 4 200 anställda i 28 länder.

Läs om Nordkalks utveckling på finska

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.