Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk överklagar dom avseende kalkugnsolyckan 2011

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2017-03-23

Nordkalk överklagar tingsrättens dom avseende arbetsplatsolyckan vid Nordkalks anläggning i Luleå den 1 november 2011.


- Tingsrätten har i sin dom gjort bedömningen att de drabbade arbetarna var inhyrda av Nordkalk och att Nordkalk därför hade arbetsmiljöansvaret för dessa när olyckan inträffade. Detta är en felaktig slutsats då det i själva verket rörde sig om ett entreprenörs-förhållande, vilket har stor betydelse i ansvarsfrågan. Mot denna bakgrund finns det skäl att överklaga domen, säger advokat Robert Lakatos, Kilpatrick Townsend & Stockton.

Med flera företag inblandade blir ansvarsfrågan komplicerad. Alla företag har ett arbetsmiljöansvar för sin personal. I det här fallet var de drabbade anställda av Nordkalks entreprenörer Empower och Luleå Industrimontage. Det stod klart för alla tre inblandade företag att det rörde sig om ett entreprenörsförhållande vid tidpunkten för olyckan och detta var också arbetsmiljöverkets slutsats i utredningen av olyckan.

Då arbetsförhållandet beställare – entreprenör är mycket vanligt förekommande, inte bara hos Nordkalk, utan inom hela industrin, är detta en principiellt viktig fråga. Om företag ska kunna lägga ut arbeten på entreprenörer eller outsourca delar av verksamheten, behöver regelverket kring ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer tydliggöras. För detta krävs att frågan lyfts upp och prövas ordentligt.

- Med vårt överklagande hoppas vi kunna bidra till att vi får en tydligare praxis eller regelverk kring hur ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenörer ska se ut. Det är ett viktigt led i att förbättra arbetsmiljön och minska olyckorna på många arbetsplatser, säger Eva Feldt, Kommunikationschef på Nordkalk.

Nordkalk kommer att utveckla grunderna för sitt överklagande till hovrätten senare.

För ytterligare information kontakta:
Kommunikationschef
Eva Feldt +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
eva.feldt a nordkalk.com

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket.

Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 970 personer och hade en omsättning på 311 miljoner Euro 2015. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group

Pressmeddelande 2017-03-23
124 kt, uppdaterad den 2017-03-23

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.