Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver inte regeringens Natura 2000 beslut på Gotland

Emmi Nuppula (info a nordkalk.com), 2017-06-29

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat att de inte upphäver regeringens beslut från den 31 augusti 2015, att utpeka Nordkalks planerade Bungetäkt på norra Gotland som nytt Natura 2000 område. 

- Vi är överraskade av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Nordkalk har sedan tidigare en lagakraftvunnen dom om tillåtlighet att bedriva kalkbrytning på berörda fastigheter, tillstånd och villkor från Mark- och miljödomstolen och har drivit denna tillståndsprocess i mer än 11 år, säger Hannu Hautala, CEO Nordkalk.

- Att rättsprövningen inte kunnat påvisa felaktigheter i statens handläggning och beslutsprocess, som ansetts påverka utgången, ger oss anledning att ytterligare undersöka de förhållanden som har lett till denna situation. Vi kommer bland annat att överväga möjligheten att föra talan i Europadomstolen, konstaterar Hannu Hautala, CEO Nordkalk.

Nordkalk kommer nu att gå igenom dagens avgörande och besluta om nästa steg. Nordkalk återkommer till vad detta innebär för den fortsatta tillståndsprövningen i Mark- och miljööverdomstolen.


För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt, kommunikationschef
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86                       
eva.feldt a nordkalk.com 
På finska eller engelska:
Hannu Hautala, CEO Nordkalk
+358 20 753 7107
hannu.hautala a nordkalk.com

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Central-europa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 298 miljoner Euro 2016. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.