Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk expanderar verksamheten till Turkiet i gemensam affär

Emmi Nuppula (info a nordkalk.com), 2017-08-23

Nordkalk, den ledande tillverkaren av kalkstensbaserade produkter i norra Europa, expanderar sin verksamhet till Turkiet i en gemensam affär med en lokal aktör. Det gemensamma företaget, vid namn Nordeka Maden A.Ş., kontrolleras av Nordkalk och har den 22 augusti 2017 beviljats tillstånd att äga och driva kalktäkten Eskibalikli i nordvästra delen av Turkiet.  

Tillståndet för gruvbrytning innehölls tidigare av Biga Maden, ett turkiskt företag som ägs av familjen Dereli. Nordkalk kommer driva Nordeka Maden tillsammans med Yalçın Dereli.

Yalçın_Derelin_and_Hannu_Hautala

Yalçın Dereli och Hannu Hautala

- Det här är en intressant möjlighet att expandera vår hemmamarknad samtidigt som vi säkrar kalkstensreserverna för framtiden. Turkiet är en växande marknad med stark befolkningsökning. Eskibalikli fyndigheten är lokaliserad i Canakkele-Biga regionen, omkring 300 kilometer sydväst om Istanbul, med stora industri- och infrastrukturprojekt pågående, vilket ökar efterfrågan på kalkstensbaserade produkter. Förutom infrastruktur, byggs det också flera kraftverk i regionen. Med stöd av logistiska fördelar och vår lokala partners omfattande erfarenhet av den turkiska kalkstensbaserade marknaden, tror vi att Nordeka Maden kommer att få en unik position för att gynnas av de lokala tillväxtmöjligheterna i nordvästra Turkiet, säger Hannu Hautala, CEO för Nordkalk. 

Under de följande månaderna kommer det gemensamma företaget Nordeka Maden starta verksamheten och bygga en ny krossningsanläggning. Vid full kapacitet förväntas företaget ha en årlig produktion på 2,5 miljoner ton kalksten och sysselsätta mer än 50 personer. Under investeringsfasen kommer en extern entreprenör ansvara för kalkbrytningen.  

Reserverna av högkvalitativ kalksten i Eskibalikli förväntas räcka i åtminstone 30 år.  

IMG 6415 1200

Se video

Ytterligare information:
Hannu Hautala, CEO, Nordkalk Corporation, +358 20 753 7107                                                                              

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 298 miljoner Euro 2016. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group. 


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.