Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk lägger fabriken i Orsa i malpåse

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2017-11-15

Från och med den 1 november 2017 har verksamheten vid Nordkalks fabrik i Orsa lagts i malpåse tillsvidare. På grund av små volymer har Nordkalk i dagsläget inte möjlighet att göra de investeringar i teknisk utrustning, arbetsmiljö och säkerhet som krävs för fortsatt verksamhet. Verksamheten omfattade malning av kalksten och drevs på entreprenad åt Nordkalk.  

Utleveranser från Orsa kommer att fortgå så länge lagret räcker. Därefter kommer leveranserna att omdirigeras från våra andra anläggningar i Sverige. Berörda kunder har informerats. Brytning av kalksten i täkten i Orsa kommer att fortgå som vanligt.  

Ytterligare information:
Eva Feldt, Kommunikationschef                          Bosse Wallström, Platschef Orsa 
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86         +46 (0)10-476 26 75 
eva.feldt a nordkalk.com                                       bosse.wallstrom a nordkalk.com

                                                         

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.