Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Mark och miljööverdomstolen avslår Nordkalks ansökan i Bunge

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2018-09-11

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat avslag till Nordkalks ansökan om tillstånd och villkor för kalktäkten Bunge Ducker 1:64. Nordkalk erhöll tillstånd och villkor för verksamheten 2014, men då regeringen pekade ut området till Natura 2000 innan domen vunnit laga kraft, har förutsättningarna nu förändrats.

Domstolen har i prövningen utgått från de nya processförutsättningar som föreligger efter regeringens beslut att skydda området som Natura 2000. Då en stor andel av den karsthällmark som regeringen skyddat finns inom täktområdet, menar domstolen att verksamheten inte kan bedrivas utan att skada naturtypen. Domstolen avslår också Nordkalks yrkande om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

- Vi är självklart besvikna, eftersom vi tidigare fått tillstånd vid två tillfällen, ett tillstånd som nu skulle ha fastslagits om det inte vore för regeringens beslut att utpeka området till Natura 2000. Att regeringen ingriper i en pågående tillståndsprocess och ändrar spelreglerna så radikalt som i detta fall, och till förmån för staten, är inte rättssäkert. Enskilda näringsidkares grundläggande fri- och rättigheter måste tillvaratas och skyddas i ett demokratiskt samhälle, säger Håkan Pihl, chefsgeolog på Nordkalk.

- Trots att processen har pågått i mer än 12 år, kommer Nordkalk att driva frågan vidare, i första hand till Högsta Domstolen, men därefter också till Europadomstolen om det skulle behövas. Både för vår egen, branschen och hela industrins skull, är det viktigt att hanteringen av Bungemålet prövas hela vägen, avslutar han.

Kalksten är en förutsättning för ren luft och rent vatten. Inom såväl lantbruket som industrin, förbättrar kalk miljöprestandan till en mer hållbar utveckling. Ett stort antal industrier, och däribland våra basindustrier, är beroende av kalksten i sin produktion.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt, Kommunikationschef
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86
eva.feldt a nordkalk.com

Håkan Pihl, Chefsgeolog
+358 20 753 7169
hakan.pihl a nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemiindustrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter i Östersjöregionen, Centraleuropa, Norge och Turkiet, är vi alltid nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 304 miljoner euro 2017. Nordkalk ägs av Rettig Group.
 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.