Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk och ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ingår långsiktigt samarbete i Centraleuropa

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2019-03-15

Nordkalk kommer ta över driften av kalkugnarna vid världens ledande stålproducent ArcelorMittals anläggning i Eisenhüttenstadt, Tyskland baserat på ett långsiktigt samarbetsavtal undertecknat den 14 mars 2019.   

För Nordkalk innebär detta avtal en möjlighet för tillväxt i Centraleuropa, genom användning av företagets omfattande erfarenhet och skicklighet i att driva kalkugnar. Kalkstenen till ugnarna kommer att levereras från Nordkalks täkter i Polen. 

Nordkalk och ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, förutser att det nya samarbetet har möjlighet att ytterligare förbättra driften av kalkugnarna i Eisenhüttenstadt, så att båda parter kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

Nordkalk kommer att leda verksamheten vid kalkugnarna tillsammans med ugnsteamet från ArcelorMittal. För närvarande arbetar 16 personer vid ugnsenheten.  

Det här är en möjlighet för Nordkalk att utnyttja sin kompetens att driva kalkugnar och expandera denna affärsmodell till nya geografiska områden. Övertagandeprocessen kommer att ta ca sex månader och parterna förväntar sig att nå full potential av samarbetet till 2021, säger Tarmo Tuominen, Deputy CEO vid Nordkalk.  

Ytterligare information:
Tarmo Tuominen
Deputy CEO, Nordkalk
Tel. +358 40 720 5190    

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar väsentliga råmaterial till ett stort antal industrier så som papper & cellulosa, stål & gruv, bygg- & anläggning samt kemi. Våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom förbättrad produktivitet inom jordbruket. 

Med produktion vid mer än 20 orter i Östersjöregionen, Centraleuropa, Norge och Turkiet är vi alltid nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och omsatte 300 miljoner Euro 2018. Nordkalk ägs av Rettig Group. 

ArcelorMittal är världens ledande stål- och gruvföretag med en årlig produktionskapacitet på ca 113 miljoner ton råstål och omkring 199 000 anställda i 60 länder.  

Pressmeddelande AMEH SE
158 kt, uppdaterad den 2019-03-15

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.