Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Förnybar energi lagras med hjälp av kalk - Nordkalk tillverkar salt med nanobeläggning som utvecklats av SaltX

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 2019-05-23

SaltXPilotPlantLaunch11APR19 800px

Bild: Testanläggningen för NCS invigdes i Vattensfalls Reuter C-kraftverk i Berlin den 11 april. Till vänster på bilden står Eric Jacobson, Head of Growth, SaltX, Markus Witt, projectansvarig, Vattenfall Wärme Berlin AG, Harald Bauer, CFO, SaltX, och Simon Ahlin, Head of Sales, SaltX.


Det svenska företaget SaltX Technology AB har utvecklat en metod för att lagra energi som sedan april testas i en fullskalig testanläggning vid Vattenfalls kraftverk i Berlin. Teknologin grundar sig på ett salt med nanobeläggning (nano-coated salt, NCS) som patenterats av SaltX och tillverkas av Nordkalk i Pargas, Finland.

“Saltet” är i själva verket förädlad bränd kalk (kalciumoxid, CaO), som Nordkalk tillverkar av kalksten. I den produkt som utvecklats av SaltX får kalkpartiklarna en ytbeläggning av material som levereras av det tyska företaget Wacker Chemie AG. 

Mathias Snåre, direktör för forskning och utveckling i Nordkalk, förklarar att lagringstekniken grundar sig i en välkänd kemisk reaktion: när bränd kalk, kalciumoxid, kommer i kontakt med vatten omvandlas den till släckt kalk, kalciumhydroxid. Samtidigt frigörs en stor mängd värme i processen. Omvänt fungerar det så att när energi lagras, avlägsnas vattnet via uppvärmning, varvid kalciumhydroxiden omvandlas tillbaka till kalciumoxid. 

Nanobeläggning gör det möjligt att använda kalken tusentals gånger; utan ytbeläggning skulle kalken klumpa ihop sig och förhindra den kemiska reaktionen. Det är just den här möjligheten att lagra och frigöra energi om och om igen som gör metoden så revolutionerande. NCS kan lagra energi i flera månader, till skillnad mot exempelvis en varmvattensbehållare som småningom svalnar med tiden. 

Nordkalk RDMay2019_800px.jpg

Bild: I Nordkalk i Pargas följer man noga vad som händer i testet som pågår i energibolaget Vattenfalls kraftverk i Berlin. Till FoU-teamet som tillverkar saltet hör Teemu Grönblom (vänster), Mika Nordman, Johnny Liewendahl, Thomas Nyberg, Conny Engström och Ilari Huhtanen.

Lagringen tryggar en jämn energiproduktion 

“SaltX NCS gör det möjligt att sluta användningen av energisystem med fossila bränslen. Vi är en del av en stor pågående förändring, där det är möjligt att byta kol mot salt för att lagra energi från förnybara källor”, säger tillväxtdirektör Eric Jacobson vid SaltX Technology. 

Energin kan laddas i det NCS-baserade systemet som elektricitet eller värme och frigöras i form av het ånga, vilket garanterar en kontinuerlig tillgång till energi. Hittills har utmaningen för förnybar energi, som sol- och vindkraft, varit de stora variationerna i utbudet och produktionstopparna då det uppstår mera energi än vad som behövs och som då går förlorad. 

Intresset för metoden är stort och det är många andra än Nordkalks forsknings- och utvecklingscentral i Pargas som följer vad som händer i testanläggningen. Saltets funktionalitet har testats i laboratorieförhållanden, och nu säkrar man att det kan användas i apparatur med 10MWh/0.5MW. Den värme som lagras i testanläggningen levereras till fjärrvärmenätet i Berlin. 

Under de kommande månaderna klarnar det hur snart SaltX NCS, som uppfanns år 2013, kan börja användas för kommersiellt bruk. Förberedelserna inleddes på allvar för ett par år sedan och förra hösten valdes Nordkalk till strategisk partner. Tillsammans har Nordkalk och SaltX utvecklat tillverkningen av NCS från laboratorieskala till industriell produktion. 

“Vi vill ha en samarbetspartner som kan kalkbranschen och som har beredskap att leverera en jämn kvalitet samt också producera i större skala när behovet ökar. Med tanke på en hållbar utveckling är det också viktigt för oss att Nordkalk är en nordisk aktör som finns nära oss,” säger Eric Jacobson.

Ytterligare information ges av
Mathias Snåre, direktör för forskning och utveckling, Nordkalk
+358 20 753 7344
Eric Jacobson, Head of Growth, SaltX Technology, +46 73-643 16 94

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjöregionen och i Centraleuropa, Norge och Turkiet är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer, varar 150 i Sverige, och hade en omsättning på 300 miljoner euro 2018. Nordkalk ägs av Rettig Group.  www.nordkalk.com

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info a fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

SaltX Technology pilot plant

Själva systemet är enkelt: det består av två behållare, en laddare och en urladdare: 1. oladdat salt, 2. laddare, 3. laddat salt, 4. urladdare. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.