Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Förändringar i Nordkalks organisation och ledning

Anne Foley (info a nordkalk.com), 2019-06-18

Nordkalkkoncernen förbättrar sin kundservice genom att slå samman försäljning, logistik, shipping och verksamhetsplanering till en enda funktion. Den nya funktionen Commercial and Logistics (försäljning och logistik) leds av Mikael Furu, som utnämns till ny försäljningsdirektör, Chief Commercial Officer. Mikael har arbetat i Nordkalk sedan 2009 och har stor erfarenhet av logistik, nyckelkunder och försäljning och han känner väl till Nordkalks produkter. Mikael fortsätter som medlem i Nordkalks ledningsgrupp. Föregående Chief Commercial Officer Tomas Eriksson lämnar Nordkalk. 

Den nuvarande funktionen Corporate Purchasing (inköp) blir Group Procurement, och en ny Chief Procurement Officer, Nicklas Bergström, utnämns för att leda funktionen. Han blir också medlem av Nordkalks ledningsgrupp. Nicklas har stor erfarenhet av inköp från cellulosa- och pappersindustrin och den kemiska industrin, vilket också inkluderar kalksten och bränd kalk.  

“Med de här förändringarna kommer Nordkalk att bättre kunna betjäna sina kunder. Dessutom kommer förändringarna att trygga de mål som ställts upp inom ramen för det pågående förändringsprogrammet”, kommenterar verkställande direktör Paul Gustavsson. Programmet inleddes i början av året med syftet att förbättra Nordkalks prestanda och lönsamhet.   

“Jag vill också passa på tillfället att tacka Tomas Eriksson för hans goda arbetsinsats och engagemang, gratulera Mikael Furu till hans nya post och välkomna Nicklas Bergström till Nordkalk. Jag önskar alla tre framgång i deras kommande uppgifter, säger Paul Gustavsson.  

Förändringarna  träder i kraft fr.o.m. med i dag den 18 juni 2019. 

Ytterligare uppgifter ges av
Paul Gustavsson, CEO
Tfn +46 723 480 093

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.