Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk ändrar organisationsmodell och minskar antalet anställda för att säkra konkurrenskraften för framtida tillväxt

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2019-09-02

Nordkalk ändrar organisationsmodell och minskar antalet anställda för att säkra konkurrenskraften för framtida tillväxt

 Kalkstensföretaget Nordkalk ändrar sin organisationsmodell från en koncern- och funktionsbaserad modell till en modell baserad på geografiska regioner. Det kommer att leda till förändringar i ansvarsområden och tillsammans med pågående förbättringsprojektet till en beräknad minskning med upp till 200 tjänster, varav upp till 90 i Finland.

 Nordkalk har lidit av tuffa marknadsförhållanden, minskad försäljning och kostnadsinflation under flera år. Ett förbättringsprojekt initierades i början av året i syfte att förbättra Nordkalks operativa prestanda och lönsamhet på lång sikt. Bättre produktionseffektivitet och optimering av inköp- och försäljningsaktiviteter är sätt att stärka konkurrenskraften för kostnader och uppnå det kassaflöde som behövs för nuvarande och framtida investeringar. För att ytterligare påskynda prestandaförbättringen har Nordkalk därför beslutat byta organisationsmodell.

 “Vi meddelar idag ett smärtsamt, men absolut nödvändigt beslut för att säkra Nordkalks framtid och tillväxt. Vår engagerade personal, många med decennier långa karriärer, kommer att möta stora förändringar under kommande månader. Företaget kommer att göra sitt bästa för att stödja alla kollegor i denna förändringsperiod”, kommenterar CEO Paul Gustavsson.

 Två starka geografiska regioner

 Den nya organisationsmodellen består av två geografiska regioner, en enhet för nya affärs-möjligheter och stödjande koncernfunktioner. Region Nordkalk Northern Europe kommer att ledas av Mikael Furu och Nordkalk Central Europe av Piotr Maciak. EnhetenNew Businesses, som leds av Kari Vyhtinen, ansvarar för tillväxtmöjligheter inklusive FoU och hållbarhetsarbete samt produktionen i Turkiet och Ukraina.  

Regionerna kommer att ha fullt ansvar för försäljning och marknadsföring, produktion, inköp och logistik.

 “Den nya regionbaserade organisationsmodellen kommer att öka vårt fokus på kunder, då den flyttar ansvaret för åtgärder närmare den lokala verksamheten. Det betyder tydligare ansvar, mindre byråkrati och snabbare beslutsfattande. Jag är övertygad om att vi har betydande effektivitets- och förbättringspotential i företaget, och den nya organisationsmodellen kommer hjälpa oss att frigöra den potentialen”, säger Paul Gustavsson.

 Nordkalk Management Team (NKMT) kommer att bestå av Paul Gustavsson (CEO), Marcel Gestranius, Mikael Furu, Piotr Maciak, Kari Vyhtinen, Markus Kivimäki, Taru Ämmälä, Kalle Josefsson och Nicklas Bergström (under en övergångsperiod tills förmågan i de nya regionerna är etablerad). Anne Foley deltar i mötena tills en ny kommunikationsansvarig ansluter som medlem.

Tarmo Tuominenhar beslutat att kliva ned som Deputy CEO. Han kommer att lämna ledningsgruppen men kommer att fortsätta som Senior rådgivare. Marcel Gestranius kommer att bli utnämnd till ny Deputy CEO.

 Den nya organisationen kommer att gälla från och med den 1 november 2019, med förbehåll för slutförandet av de lagstadgade MBL-förhandlingarna.  

 Ytterligare information:

 Paul Gustavsson, CEO, Nordkalk Corporation, +46 10 476 2544


Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 300 miljoner Euro 2018.  Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.