Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk går vidare med en konkurrenskraftig organisation

(info a nordkalk.com), 2019-10-30

Kalkstensföretaget Nordkalks nya organisationsstruktur är nu färdig. Detta betyder många ansvarsförändringar och betydande anställningsminskningar i hela företaget.

"Det här är en av de största ändringarna någonsin i Nordkalks historia. Den är inte lätt att genomföra men nödvändig för att trygga Nordkalks framtid och tillväxt, liksom också framtida arbetsplatser," säger verkställande direktör Paul Gustavsson.

De samarbetsförhandlingar som inleddes 2.9.2019 i hela företaget resulterade i en minskning med totalt 62 anställningar i Finland, 26 i Polen och 9 i de baltiska länderna. I Sverige kommer antalet anställningar att vara 23, inklusive 16 på Storugns som är ett resultat av de separata förhandlingar som avslutades 19.10.2019.

Både tjänstemän och arbetare berörs av omställningen. Minskningen innehåller några pensioneringar, tidsbestämda arbetsförhållanden som upphör och personer som själva valt att lämna företaget.

Med beaktande av alla personer som har pensionerats och sagt upp sig samt de tidsbestämda arbetsförhållanden som upphört, finns det 163 arbetsplatser färre på Nordkalk. När man berättade om de planerade ändringarna i september, beräknades minskningen vara max 200 arbetsplatser. 

Den nya organisationen träder i kraft den 1.11.2019.

Nordkalk har lidit av tuffa marknadsförhållanden, minskad försäljning och kostnadsinflation under flera år. Ett förbättringsprojekt initierades i början av året i syfte att förbättra Nordkalks operativa prestanda och lönsamhet på lång sikt. För att ytterligare påskynda prestandaförbättringen beslöt Nordkalk också byta organisationsmodell.


Ytterligare information:
Paul Gustavsson, CEO, Nordkalk Corporation, +46 10 476 2544    

Limestone_2017_700px.jpg

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter cirka 950 personer och hade en omsättning på 300 miljoner Euro 2018.  Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.